సాహిత్య లోకానికి స్వాగతం…

sahitya lokam home page

దోమతో ముఖాముఖి

మశకము, చీకటీగ అని కూడా పిలవబడే దోమలో మూడువేల ఐదు వందల [౩౫౦౦] జాతులు ఉన్నాయి. అన్ని జాతులలో కేవలం వందకి పైబడిన జాతులు మాత్రమే మనిషి శరీరం మీద వాలి రక్తం పీల్చే ప్రయత్నం చేస్తాయి. చీకటీగ పది కోట్ల సంవత్సరాల క్రిందటే ఉనికిలో ఉందని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు. జికా, చికున్ గున్యా, డెంగ్యూ , మలేరియా, ఇలా ఎన్నో ప్రాణాంతక రోగాలను వ్యాప్తి చేయగల మశకము భూమికి భారమా? వాటిని సూటిగా ఘాటైన ప్రశ్నలను…

By సాహిత్య లోకం 15 May 2019 Off

పంచభూతములు – ఆలోచనలు , ఆక్రందనలు

౧ బ్రతుకు చెరను విడవజూచి ప్రేతమొక్కటినైతి, గగన మార్గమున తీసుకెళ్ల భటులిద్దరు రాకపోతిరి, కర్మ నిండక, కుండ కాలక భూతములతో కలిగె మైతిరి, పంచభూత భాష్యమెల్ల తెలిసి ఇచట తెల్పగోరితి. ౨ సహనంబు వీడి రోదించే భూమి : “భవభందముల్ వలచి సృష్టినే మరిచేను మనిషి, మోయునట్టి ధరిత్రిని దరిద్రమని అజ్ఞానంబుతొ  తలిచె, చేరు గమ్యాన్ని పతనంజేసె, తొలిచి తొలిచి హృదయంబున పొడిచె, కప్పుటకు మన్ను లేక, మట్టి భిక్షమెత్తుకోవలె కపట మహర్షి.” 3 పద్మంబున ఆసీనమై…

By సాహిత్య లోకం 26 Apr 2019 Off

దరిద్రపు లమ్డికొడుకు | తుషార [Tushara] నరకయాతన

ఆమెకు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు, ఇద్దరు పిల్లల తల్లి. కోపాగ్ని దహించి వేస్తున్నా, ప్రశాతంగా ఉండగలిగే గుణం ఉండాలని ఏమో, ఆమెకు తుషార అని పేరు పెట్టారు ఆమె తల్లితండ్రులు. తుషారకు పెళ్లి అయ్యి నాలుగు సంవత్సరాలు, భర్త పేరు చందు, అత్త పేరు గీత. పేర్లు చూసి ఒకరు చందమామలా చల్లగా, ఇంకొకరు భగవద్గీతలా తత్త్వం నింపుకుని ఉంటారు అనుకుంటే తప్పు. ఇద్దరికీ ఉన్మాదం అంటే ఇష్టం. మానసికంగా, శారీరకంగా మనిషిని వేదించడం అంటే సరదా…

By సాహిత్య లోకం 3 Apr 2019 Off

సింహం, మేక, మధ్యలో నక్క…

అనగనగా ఒక మహారణ్యంలో, ఆరోగ్యం బాగోలేని సింహం ఒకటి దగ్గుతూ, తుమ్ముతూ బతుకుతుంది. అరణ్యానికి రాజు అయిన సింహానికి చావు సమీపిస్తోంది అనగా ఒక కోరిక కలుగుతుంది, అదేమనగా, ఆ అరణ్యంలోనే బాగా పెద్దదిగా ధృడంగా ఉన్న మేకను తినాలి అనిపిస్తుంది. వెంటనే సింహరాజం, తన మంత్రి, స్నేహితుడు అయిన నక్కను పిలిచి  తన కోరికను వివరిస్తుంది. నక్క, సింహం తనకి ఎన్నో సార్లు సహాయం చేసిందని, మంత్రిగా నియమించుకుని ఆడుకుంటుంది అని, సింహానికి ఎలా అయినా…

By సాహిత్య లోకం 27 Mar 2019 Off

Coco [2017] – సంగీతం, ఆత్మల లోకం, ఓ కుక్క…

సంగీతం ఓ కుటుంబాన్ని చిన్నాభిన్నం చేసాయి, పాదరక్షలు ఆ కుటుంబాన్ని కాపాడాయి… ముఖ్య కథ సంగీతాన్ని, పాదరక్షలని పోల్చడంతో ఆ కుటుంబానికి సంగీతం అంటే ఎంత అసహ్యమో తెలియజేస్తాడు Lee Unkrich [Director].  ఆ అసహ్యం వెనుక ఉన్న కథను, ఆ కుటుంబానికి చెందిన పిల్లవాడు ఓ కథ రూపంలో చెప్తాడు. Imelda అనే ఆమె సంగీతకారుడ్ని పెళ్లి చేసుకుని Coco అనే అమ్మాయికి జన్మనిస్తుంది. కూతురు పెరుగుతున్నా అతడు సంగీతం మీద ఇష్టంతో ఇంటి నుండి…

By సాహిత్య లోకం 22 Mar 2019 Off